Behandelaar

Informatie over Joanet v.d. Berg, GZ-Psycholoog B.I.G. geregistreerd, werkend vanuit eigen praktijk te Deventer

Over behandelaar

Ruim 20 jaar heb ik als GZ-psycholoog gewerkt binnen de GGZ. De eerste 13 jaar vanuit een grote instelling binnen een team dat ambulant werkt met mensen met angst- en stemmingsklachten, traumagerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Daarna wilde ik graag groepstherapeutisch werken. Binnen een gespecialiseerde instelling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek ben ik opgeleid tot groepstherapeut. Daar heb ik 7 jaar als regiebehandelaar gewerkt op een deeltijdafdeling. Vervolgens heb ik nog 3 jaar als regiebehandelaar gewerkt vanuit een kleine instelling binnen klinische en deeltijdbehandeling voor mensen met  verslavingsproblematiek.

En toen was het tijd om mijn eigen praktijk op te zetten in Deventer!

Hier kan ik mijn jarenlange ervaring en breed opgedane deskundigheid in verschillende probleemgebieden bundelen. Dit om er op persoonlijke wijze een eigen behandelvorm van te maken. Hierbij kan ik werken vanuit verschillende referentiekaders om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag en persoonlijkheid van de mensen die zich aanmelden.

Mijn persoonlijke missie is mensen (weer) in contact brengen met hun innerlijke belevingswereld, onderdrukte emoties, onbewuste drijfveren en overtuigingen. Deze beïnvloeden en sturen ons gemoed en gedrag op een onbewuste wijze. Hiervan bewust worden geeft meer inzicht in jezelf als mens en waarom je geworden bent zoals je nu bent. Het helpt je om meer begrip te krijgen voor jezelf, jezelf te ontschuldigen en meer te leren accepteren en waarderen! Je kunt hierdoor bewuster keuzes maken i.p.v. automatisch vast te blijven zitten in oude patronen en copingstrategieën.

Ik werk vanuit een clientgerichte en psychodynamische visie.

Clientgerichte therapie is niet alleen gericht op de klacht, maar op de hele persoon in de context van je levensgeschiedenis, gericht op wat je beleeft, ervaart, voelt en denkt.

Binnen een clientgerichte benadering leer je jezelf beter kennen en accepteren en krijg je een beter gevoel over jezelf. Vanuit een positiever zelfbeeld is het gemakkelijker om je gedrag te veranderen waardoor je weer sturing aan je leven kunt geven.

Psychodynamische therapie gaat ervan uit dat hoe wij ons gedragen, denken en voelen in het nu, gevormd wordt door wat wij meegemaakt hebben in ons leven.

Als wij bepaalde ervaringen onvoldoende verwerkt hebben, kunnen klachten ontstaan. De therapie is erop gericht om deze (vastgelopen) verwerking (weer) op gang te brengen.

De methode die ik voornamelijk gebruik om (oude) pijnlijke ervaringen op te sporen en vervolgens te behandelen is EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.  Kijk hiervoor in de menubalk onder:  ‘Behandeling’  >  ‘Werkwijze

Daarnaast werk ik als docent / trainer bij het Trimbos Instituut te Utrecht. Ik geef 3-daagse trainingen aan behandelaren die willen leren hoe zij VERS-trainingen (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) kunnen geven aan mensen met emotieregulatie problematiek. Dit doe ik als lid van de landelijke VERS-werkgroep. 

Kijk voor overige methodieken in de menubalk onder:  ‘Behandeling’   >   ‘Werkwijze