informatie

Kosten en vergoedingen

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Categorie BGGZ

Traject Kort

Traject Middel

Traject Intensief

Traject Chronisch

Bestede minuten direct en indirect

max. 294 min.

max. 295 min.

max. 750 min.

max. 753 min.

Tarief 2020

503,47

853,38

1.385,65

1.330,98

Tarief 2021

522,13

885,01

1.434,96

1.380,09

Traject Kort

max. 294 min bestede minuten
Tarief 2020: 503,47
Tarief 2021: 522,13

Traject Middel

max. 295 min bestede minuten
Tarief 2020: 853,38
Tarief 2021: 885,01

Traject Intensief

max. 750 min bestede minuten
Tarief 2020: 1.385,65
Tarief 2021: 1.434,96

Traject Chronisch

max. 753 min bestede minuten
Tarief 2020: 1.330,98
Tarief 2021: 1.380,09

Een goede behandeling is een investering in uzelf en dus een kado aan uzelf. Het kost in sommige gevallen geld, maar als het goed is levert het u veel meer op dan dat het u kost.

Psychologische hulp is meestal geen luxe. Bij psychische stoornissen wordt het door de overheid en de zorgverzekeraar gezien als noodzaak waar u (grotendeels) recht op heeft; verzekerde zorg. Maar soms moet u het kado volledig aan uzelf geven; onverzekerde zorg.

Verzekerde zorg

Als u in behandeling komt bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde behandelaar, dan wordt dit vergoed vanuit uw basisverzekering! Om deze vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zie ook in de menubalk onder ‘Behandeling’  >  ‘Traject’ 

Verzekerde zorg betekent dat er zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar het aantal minuten van de volledige behandeling (zie hierboven). Dit maximum tarief is afhankelijk van het jaar waarin de behandeling is gestart.

 Hoeveel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, hangt af van:
 * uw verzekeringspolis (natura of restitutie)
* of uw behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

In 2021 heeft deze praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:
– Achmea (waaronder Zilveren kruis, FBTO, Agis e.a.)
– Menzis (waaronder Anderzorg, PMA en Hema)
– Eno (waaronder Salland en ZorgDirect)

De behandeling wordt volledig in Natura ( rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico. 

Met de volgende zorgverzekeraars heeft deze praktijk in 2021 géén contract afgesloten:
– VGZ (waaronder IZZ, IZA, Univé, UMC, Bewuzt)
– CZ (waaronder Ohra en nationale Nederlanden)
– Zorg&Zekerheid, ONVZ, DSW, Caresq en ASR

In dit geval betaalt u zelf eerst de rekening aan uw behandelaar. Vervolgens kunt u de rekening declareren bij uw verzekeraar. Via restitutie krijgt u ongeveer 60 tot 80% terug van uw verzekeraar bij een natura-polis. 

Bij een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig * van uw verzekeraar vergoed. Daarnaast heeft u dan vrije keuze bij wie u in behandeling wilt gaan. 

Het kan handig zijn om per gesprek het niet vergoedde deel (20 tot 40%) voor uzelf apart te zetten voor de eindbetaling. 

Het wettelijke eigen risico (minimaal € 385,- in 2021) betaalt u altijd zelf. 

* Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Uw behandelaar kan dit ook voor u checken via Eiswijzer.nl. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de volledige behandeling. 

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om alle tijd te noteren die zij aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die zij besteedt aan verslaglegging, mailcontact, correspondentie met verwijzers, intervisie-overleg of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na de behandeling in rekening gebracht. De kosten kunnen soms hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling meestal toch uw eigen risico kwijt bent. Vraag uw psycholoog naar de betalingsvoorwaarden zodra de behandeling start.  

Bron: LVVP

Ik adviseer u om kennis te nemen van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt. Check bij uw zorgverzekeraar óf en zo ja hoeveel u zelf dient bij te betalen wanneer ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb. Dit voorkomt vervelende verrassingen aan het einde van uw behandeling. 

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een (zuivere) restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis!

Onverzekerde zorg 

Dit betreft psychologische hulp die niet wordt vergoed door een zorgverzekeraar doordat er geen sprake is van een DSM-5 diagnose die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Hieronder vallen relatietherapie (indien er géén sprake is van een psychische aandoening als bijv. een depressie of angststoornis van één van beide partners), aanpassingsstoornissen,  en V-codes (uw huisarts kan u hier meer over vertellen). De kosten zijn € 100 per uur (60 min. directe tijd). Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is dus een financiële investering die u uzelf zult moeten gunnen. Vaak kan zo’n investering in uzelf voorkómen dat psychische stoornissen zich ontwikkelen.

Zelfbetalers

Wanneer u wilt kunt u buiten een verwijzing van de huisarts om psychologische hulp krijgen. U betaalt dan zelf de factuur hiervoor. De kosten zijn eveneens € 100 per uur (60 min. directe tijd). Deze facturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

 

No-show tarief

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien u zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon (voicemail) of e-mailbericht. Deze kosten bedragen € 50,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.


Extra informatie hierover
www.nza.nl of www.eiswijzer.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu of www.lvvp.info en www.dezorgnota.nl in de menubalk Tarief