informatie

Kosten en vergoedingen

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw zorg financieringsstelsel ingegaan; het Zorg Prestatie Model. U kunt hier meer over lezen op de website;
www.zorgprestatiemodel.nl

Ook op de website van het LVVP kunt u lezen wat dit voor u gaat betekenen:

 www.lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

Tarieven 2024  Verzekerde zorg  

Diagnostiek sessie  Intake  90 minuten:     274,01 euro

Diagnostiek sessie Vervolg 60 minuten:     183,44 euro

Tarieven 2024  Verzekerde zorg

Behandelsessie 60 minuten:         161,46  euro

Behandelsessie EMDR 90 min.:    242,76   euro

Bovenstaande tarieven worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer ik met hen een contract heb (zie tekst hieronder). Wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, dan vergoeden zij ongeveer 60-70% (afhankelijk van uw polis).

Psychologische hulp is meestal geen luxe. Bij psychische stoornissen wordt het door de overheid en de zorgverzekeraar gezien als noodzaak waar u (grotendeels) recht op heeft; verzekerde zorg. Maar sommige stoornissen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed; onverzekerde zorg.

Een goede behandeling is een investering in uzelf en dus een kado aan uzelf. Het kost in sommige gevallen geld, maar als het goed is levert het u veel meer op dan dat het u kost.

Verzekerde zorg

Als u in behandeling komt bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde behandelaar, dan wordt dit vergoed vanuit uw basisverzekering! Om deze vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zie ook in de menubalk onder ‘Behandeling’  >  ‘Traject’ 

Verzekerde zorg betekent dat er zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

 Hoeveel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, hangt af van:
 * uw verzekeringspolis (natura of restitutie)
* of uw behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Ook in 2024 heeft deze praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:
– Achmea (waaronder Zilveren kruis, FBTO, Agis e.a.)
– Menzis (waaronder Anderzorg, PMA en Hema)
– Eno (waaronder Salland en ZorgDirect)

De behandeling wordt volledig in Natura ( rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico. 

Met de volgende zorgverzekeraars heeft deze praktijk in 2024 géén contract afgesloten:
– VGZ (waaronder IZZ, IZA, Univé, UMC, Bewuzt)
– CZ (waaronder Ohra en nationale Nederlanden)
– Zorg&Zekerheid, ONVZ, DSW, Caresq en ASR

In dit geval betaalt u zelf eerst elke maand de rekening aan uw behandelaar. Vervolgens kunt u de rekening declareren bij uw verzekeraar. Via restitutie krijgt u ongeveer 60 tot 70% terug van uw verzekeraar bij een natura-polis. 

Bij een volledige/zuivere restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig * van uw verzekeraar vergoed. Daarnaast heeft u dan vrije keuze bij wie u in behandeling wilt gaan (gecontracteerd of ongecontracteerd).

Het wettelijke eigen risico (minimaal € 385,- in 2024) betaalt u altijd zelf. 

* Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Uw behandelaar kan dit ook voor u checken via Eiswijzer.nl. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de volledige behandeling. 

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

“De duur van een consult bepaalt mede het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.”

Uw behandelaar besteedt meer tijd aan u dan de directe face-to-face tijd. Het gaat daarbij ook om de tijd die zij besteedt aan verslaglegging, mailcontact, correspondentie met verwijzers, intervisie-overleg en aan administratie. De totaal bestede tijd (direct en indirect) wordt eenmaal per maand in rekening gebracht. De kosten kunnen soms hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling meestal toch uw eigen risico kwijt bent. Vraag uw psycholoog naar de betalingsvoorwaarden zodra de behandeling start.”  

Bron: LVVP

Ik maak gebruik van het principe ‘Planning is realisatie“. Dit betekent dat ik per sessie 60 minuten, en voor de intake 90 minuten,  voor u in mijn agenda reserveer. Hierop is uw tarief gebaseerd. 

Ik adviseer u om kennis te nemen van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt. Check bij uw zorgverzekeraar óf en zo ja hoeveel u zelf dient bij te betalen wanneer ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb. Dit voorkomt vervelende verrassingen als u de facturen krijgt.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een (zuivere) restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. Let op: steeds minder zorgverzekeraars hebben een restitutie polis!

Onverzekerde zorg 

Dit betreft psychologische hulp die niet wordt vergoed door een zorgverzekeraar doordat er geen sprake is van een DSM-5 diagnose die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Hieronder vallen relatietherapie (indien er géén sprake is van een psychische aandoening als bijv. een depressie of angststoornis van één van beide partners), rouwverwerking, werkproblemen, aanpassingsstoornissen,  en V-codes (uw huisarts kan u hier meer over vertellen). De kosten in 2024 zijn € 131,82 per uur (60 min. directe tijd). Voor een intake van 90 minuten directe tijd wordt 2x € 131,82 in rekening gebracht vanwege de extra indirecte tijd die in de intake en start van de behandeling geïnvesteerd wordt. Overige indirecte tijd zoals het schrijven van brieven zal apart en naar redelijkheid in rekening gebracht worden. Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is dus een financiële investering die u uzelf zult moeten gunnen. Vaak kan zo’n investering in uzelf voorkómen dat psychische stoornissen zich alsnog kunnen ontwikkelen.

Zelfbetalers

Wanneer u wilt kunt u buiten een verwijzing van de huisarts om psychologische hulp krijgen. U betaalt dan zelf de facturen hiervoor. De kosten in 2024 zijn eveneens € 131,82 per uur (60 min. directe tijd). Voor een intake van 90 minuten directe tijd wordt 2x € 131,82 in rekening gebracht vanwege de extra indirecte tijd die in de intake en start van de behandeling geïnvesteerd wordt. Overige indirecte tijd zoals het schrijven van brieven zal apart en naar redelijkheid in rekening gebracht worden. Deze facturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

 

No-show tarief

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien u zich niet tenminste 48 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon (voicemail) of e-mailbericht. Dit geldt ongeacht de reden van afzegging (vanwege de gederfde inkomsten). Deze kosten bedragen € 50,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Extra informatie hierover
www.nza.nl of www.eiswijzer.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu of www.lvvp.info en www.dezorgnota.nl