informatie

Voor verwijzers

Psychologiepraktijk Joanet van den Berg is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ. U kunt cliënten met een vermoeden van psychische problematiek en lichte persoonlijkheids-, verslavings-  of ontwikkelingsproblematiek naar mij verwijzen voor een kortdurend behandeltraject. 

Ik bied individuele psychodynamische en cliëntgerichte gespreksbehandeling aan. De behandeling wordt afgestemd op de cliënt en diens context en achtergrond, en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn. Indien gewenst kunnen ook naasten bij de behandeling betrokken worden.

Ik maak tevens gebruik van het E-Health platform Therapieland.nl. Ook cliënten die op mijn wachtlijst staan kunnen alvast gebruik maken van (voorbereidende) modules. Ook als nazorg kunnen cliënten nog gebruik maken van dit aanbod.

Ik werk vanuit verschillende theoretische kaders (Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Emotie Regulatie Therapie, Acceptance and Committment Therapie) en methodieken (EMDR, VERS, Mindfulness, Focussing, Ontspannings- en Ademtechnieken). 

Verdere informatie over specifieke problemen, theoretische kaders en methodieken vindt u via de menubalk van deze website.

Ik werk als B.I.G. geregistreerd GZ-psycholoog en tevens als regiebehandelaar in een kleine zelfstandige praktijk waarin het gehele hulpverleningstraject in één hand is. Ook de communicatie verloopt alleen via mij; Joanet van den Berg

Natuurlijk kunt u altijd vooraf even telefonisch overleggen over een eventuele verwijzing:
Tel. 06-2319 2319.  U kunt mijn voicemail inspreken, dan bel ik u z.s.m. terug.
Mailadres: info@gz-psycholoog-jvdberg.nl

De verwijsbrief kunt u meegeven aan de cliënt, mailen of per post toesturen aan:
Psychologiepraktijk Joanet van den Berg
Bagijnenstraat 1.    7411 PT  te Deventer

Aarzel niet contact op te nemen als u wilt overleggen. Beter goed vooroverleg dan een niet passende verwijzing.